Η εταιρεία evoclean, στα πλαίσια της προσπάθειας να προσφέρει μία πληρέστερη παροχή, συμπλήρωσε στην γκάμα των υπηρεσιών της και τις ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ.

Η εταιρεία μας έχει εναρμονίσει τις εργασίες της σύμφωνα με την οδηγία 852/04 της Ε.Ε. και το σύστημα H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και με βάση την παραπάνω οδηγία, έχει ετοιμάσει σχέδιο εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας, του οποίου τα βασικά σημεία, είναι:

  • Απεντόμωση με ψεκασμό

Αφορά όλα τα έρποντα έντομα (δεν περιλαμβάνονται αράχνες, ψύλλοι, κοριοί, τσιμπούρια, μύγες, κουνούπια).

  • Απεντόμωση με τζελ (gel)

Το δόλωμα σε μορφή gel, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο ( ψεκασμός περιμετρικά ), είναι τροφοελκυστικό εντομοκτόνο και αποτελεί επανάσταση στο χώρο των εντομοκτόνων λόγω των άριστων αποτελεσμάτων, των χαμηλών δόσεων και της ευκολίας που παρουσιάζει κατά την εφαρμογή του.

  • Μυοκτονία

Γίνεται με τοποθέτηση ποντικοφάρμακου, σε διάφορα σημεία και κυρίως σε φρεάτια και σε σκοτεινά σημεία, όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν φωλιές ή να διέρχονται ποντίκια.  Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό ιδιαίτερα στα ποντίκια που έχουν εθιστεί στα ήδη υπάρχοντα ποντικοφάρμακα.

  • Μικροβιοκτονία

Γίνεται με ψεκασμό μικροβιοκτόνων φαρμάκων σε όλους τους χώρους, όπως: W.C., αποδυτήρια και γενικά όπου χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα.

  • Πρόσθετες παροχές εργασιών & προϊόντων

Επίσης, η εταιρεία μας μπορεί  να αναλάβει τις εξής εργασίες:

  • Οφιαπώθηση
  • Ηλεκτρικές εντομοπαγίδες
  • Απομάκρυνση περιστεριών
  • Υποκαπνισμός