Η evoclean ολοκλήρωσε τον βιολογικό καθαρισμό οκτώ (8) οχημάτων της εταιρείας Courier A.C.S. (υποκατάστημα Αμαρουσίου).