Η δημοφιλής αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης “Η&Μ” μετέφερε τα κεντρικά της γραφεία σε νέες εγκαταστάσεις στο Κολωνάκι.

Προς μεγάλη μας χαρά και επιβεβαίωση των έως τώρα παρεχόμενων υπηρεσιών μας, η εταιρεία “Η&Μ” ανέθεσε στην εταιρεία μας, evoclean, τόσο τον αρχικό καθαρισμό όσο και τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των νέων κεντρικών της γραφείων.