Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 06/03/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην Αθήνα.

Η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς κατασκευής δημοσίων έργων, έχοντας τα τελευταία χρόνια δυναμική παρουσία κυρίως στην κατασκευή έργων υποδομής με περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα.