τεχνικη

Νέα συνεργασία – ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 31/03/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της τεχνικής εταιρείας ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε. στο Μαρούσι.

Νέα συνεργασία – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 06/03/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στην Αθήνα.

Η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς κατασκευής δημοσίων έργων, έχοντας τα τελευταία χρόνια δυναμική παρουσία κυρίως στην κατασκευή έργων υποδομής με περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα.