μελέτη

Νέα συνεργασία – DOXIADIS PLUS ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 05/12/2016, η Evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της μελετητικής εταιρείας DOXIADIS PLUS ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. στην Αθήνα.

Νέα συνεργασία – ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 31/03/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της τεχνικής εταιρείας ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε. στο Μαρούσι.