μαρούσι

Νέα συνεργασία – ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 02/11/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της διαφημιστικής εταιρείας ΛΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. στο Μαρούσι.

Νέα συνεργασία – POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 03/08/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της διαφημιστικής εταιρείας POLLEN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. στο Μαρούσι.

Νέα συνεργασία – IBI GROUP HELLAS S.A.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 01/07/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της εταιρείας μελετών IBI GROUP HELLAS S.A. στο Μαρούσι.

Νέα συνεργασία – ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε.

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 31/03/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της τεχνικής εταιρείας ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε. στο Μαρούσι.

Βιολογικός καθαρισμός οχημάτων – A.C.S. Αμαρουσίου

Η evoclean ολοκλήρωσε τον βιολογικό καθαρισμό οκτώ (8) οχημάτων της εταιρείας Courier A.C.S. (υποκατάστημα Αμαρουσίου).