Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι, από 01/04/2015, η evoclean ανέλαβε τη φροντίδα συντήρησης καθαρισμού των γραφείων της μεταλλευτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στο κέντρο της Αθήνας.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ασχολείται με τη λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων καθώς και την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.