Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι η evoclean ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς τόσο τον γενικό καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου & Γυμνασίου Αρμενοπαίδων στον Ν. Κόσμο όσο και τον βιολογικό καθαρισμό του συνόλου των σχολικών οχημάτων του.